Firma
Kontakt
 


"Świat rachunkowości dla jednych jest niezrozumiały i nudny,
 dla mnie bardzo fascynujący".

Edmund Tomczykowski Kancelaria Biegłego Rewidenta "AUDYTOR" powstała w 2001 roku. Została ona wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów w Warszawie pod nr ewidencyjnym - 2597. Świadczone usługi to głównie badanie sprawozdań finansowych firm z różnych branż oraz doradztwo w zakresie rachunkowości. Firma świadczy również inne usługi wynikające z uprawnień biegłego rewidenta. Moja wiedza poparta długoletnim doświadczeniem gwarantuje wysoki poziom świadczonych usług.

_____________________________________________________________________________
Edmund Tomczykowski Kancelaria Biegłego Rewidenta "AUDYTOR"
NIP: 569-133-91-80      REGON: 130869987

 
Top